Zásady ochrany osobních údajů

Naše webové stránky Gynekologie Knedlová klade velký důraz na soukromí a ochranu osobních údajů našich pacientů a návštěvníků. Jsme si plně vědomi důležitosti osobních údajů, které nám svěřujete, a proto se zavazujeme k jejich ochraně v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). V následujících odstavcích podrobně popisujeme, jaké údaje shromažďujeme, proč je potřebujeme, jak je zpracováváme a jaké máte možnosti v souvislosti s vašimi údaji.

Sebrání a využití osobních údajů

Zpracování osobních údajů se týká všech údajů, které nám poskytnete buď prostřednictvím našich webových stránek, e-mailu, telefonicky nebo osobně. Může se jednat o údaje jako je vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, a další informace nepostradatelné pro poskytování našich služeb nebo pro zodpovězení vašich dotazů. Tyto informace mohou být použity pro zajištění lékařské péče, zpracování vaší objednávky služeb, komunikaci s vámi a k přizpůsobení obsahu našich stránek vašim potřebám.

Uchování a ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou přísně chráněny a jsou uchovávány v bezpečných databázích s omezeným přístupem. Zabezpečení dat je pro nás prioritou a využíváme moderní technická a organizační opatření k ochraně vašich údajů před neautorizovaným přístupem, změnou, ztrátou nebo jiným zneužitím. Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, pro které byly shromážděny. Zavazujeme se k tomu, že vaše údaje nebudou sdíleny s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, pokud to není vyžadováno zákonem.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování. Také máte právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pro všechny tyto požadavky můžete kdykoli kontaktovat správce osobních údajů na e-mailové adrese [email protected]. Ve svých požadavcích nám prosím poskytněte dostatek informací, abychom vás mohli identifikovat a na váš požadavek reagovat.

Kontaktní informace

Pro veškeré otázky týkající se ochrany osobních údajů nebo pro všechny vaše požadavky související s vašimi údaji nás neváhejte kontaktovat. Správcem osobních údajů je Ondřej Nováček s adresou Okřešice 59, 463 31 Chrastava, Česká republika. Elektronický kontakt pro vaše dotazy je [email protected].

Post-Comment