Úvodní ustanovení

Web Gynekologie Knedlová je poskytovatelem informací a služeb v oblasti gynekologie a těhotenství. Před použitím našich internetových stránek je důležité, aby všichni uživatelé prostudovali následující podmínky používání, které definují vztah mezi provozovatelem webu a jeho návštěvníky. Tyto podmínky jsou právně závazné a jejich akceptací souhlasíte s jejich dodržováním. Návštěvou či používáním stránek automaticky projevujete souhlas s těmito podmínkami. Informace prezentované na tomto webu jsou určeny k osvětě a nemohou nikdy plně nahradit profesionální lékařské poradenství, diagnostiku či léčbu. Původní obsah těchto stránek je chráněn autorským zákonem a jakékoliv jeho užití bez svolení autora je zakázáno.

Obecná ujednání

Gynekologie Knedlová si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či aktualizovat tyto podmínky bez předchozího upozornění. Je povinností uživatelů pravidelně si tyto podmínky kontrolovat a seznámit se s jejich aktuální verzí. Jakékoli pokračování v používání webu po provedení změn v podmínkách používání znamená akceptaci těchto změn a souhlas s nimi. Pokud si přejete získat další informace nebo máte dotazy ohledně našich podmínek používání, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu na adrese [email protected].

Závazky uživatelů

Uživatelé webu Gynekologie Knedlová se zavazují používat tento web v souladu s těmito podmínkami, jakož i v souladu s platnými zákony, pravidly a dobrými mravy. Uživatelé nesmějí web využívat k šíření obsahu, který je protiprávní, obscénní, urážlivý, hrozivý, pomlouvající, diskriminační nebo jinak nevhodný. Je zakázáno šíření materiálů porušujících jakákoliv autorská práva, ochranné známky či jiná práva třetích stran. Uživatelé webu nesmějí podnikat akce, které by mohly poškodit nebo přerušit fungování webu či které by ovlivnily schopnost ostatních uživatelů web používat.

Ochrana osobních údajů

K ochraně osobních údajů přistupujeme s maximální zodpovědností a respektujeme soukromí našich uživatelů. Všechny osobní údaje poskytnuté uživateli při používání našich služeb jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou České republiky, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Sbíráme pouze ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich služeb a zlepšení funkčnosti webu. Více informací o ochraně osobních údajů můžete najít v našem Zásadách ochrany osobních údajů.

Práva duševního vlastnictví

Veškerý obsah na těchto stránkách, včetně textů, grafiky, fotografií, animací, videí, a dalších materiálů, je chráněn autorským právem. Jakékoli kopírování, šíření, přeposílání, publikování nebo jiné využití celku nebo částí obsahu bez předchozího písemného svolení provozovatele je zakázáno. Autorská práva a práva na ochranné známky příslušejí provozovateli webu nebo třetím stranám, které poskytly svolení k jejich užití na webu Gynekologie Knedlová.

Kontaktní informace

Provozovatel webu Gynekologie Knedlová: Ondřej Nováček, Okřešice 59, 463 31 Chrastava, Česká republika. E-mail: [email protected]. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto podmínek, nebo pokud potřebujete pomoci s přístupem k informacím nebo službám poskytovaným na našem webu, prosím neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím uvedených kontaktních informací.

Post-Comment