Co se dělá na 17 leté prohlídce u kluků?

Význam pravidelných lékařských prohlídek u kluků ve věku 17 let

Jistě, může se to zdát jako další povinná školní lékařská prohlídka, ale skutečnost je taková, že tato kontrola je skutečně důležitá. Ve věku 17 let jsou kluci stále v období rychlého růstu a vývoje a toto je zásadní období, kdy můžeme zachytit a řešit zdravotní problémy, než se stanou vážnějšími. Nikdy není příliš pozdě na to, aby se mladý muž naučil správné návyky a zdravotní opatření, které mu mohou sloužit celý život.

Během této prohlídky se obecně vyšetřují podstatné aspekty fyziologie mladých mužů. Nejde jen o fyzický stav těla, ale i o psychické zdraví, jelikož úzkosti a stresy spojené s přechodem do dospělosti jsou v tomto věku velmi pravděpodobné. Prohlídka také umožňuje diskusi na různá témata, od otázek týkajících se sexuality, po alkohol a drogy, stravování, fyzickou aktivitu a bezpečnost na internetu.

Vyšetření a konzultace, které by měly být provedeny

Pravidelná prohlídka u lékaře by měla zahrnovat měření výšky a hmotnosti, kontrolu krevního tlaku, prohlídku zraku a sluchu, ale také by měla zahrnovat vyšetření hygieny zubů a dásní. Je také důležité diskutovat o sportovních zraněních nebo bolestech souvisejících s růstem. Dále by lékař měl provést vyšetření krve a moči pro kontrolu cukru, cholesterolu a ledvin.

Pro chlapce ve věku 17 let by lékař měl vyšetřit také šourek, aby vyloučil vrozené vady nebo nádory. To je něco, co může klukům působit nepohodlí, ale je to velmi důležité. A co je nejlepší, lékař vysvětlí, jak si kluk může pravidelně kontrolovat svoje šourek sám doma, aby si všiml jakýchkoli změn.

Zdraví duše je stejně důležité jako zdraví těla

Psychické zdraví je klíčové a mělo by být v tomto období intenzivně sledováno. Přechod mezi dětstvím a dospělostí je nelehký a může způsobovat emoční neklid a stres. Vaše tělo se mění a spolu s ním se mění i vaše mysl. Proto je 17letá prohlídka ideální příležitostí k tomu, abyste mohli otevřeně promluvíte se svým lékařem o jakýchkoli obavách, otázkách či strachů, které máte.

Lékař by měl být schopen poskytnout klukovi nástroje pro zvládání stresu, jako je například mindfulness nebo terapeutické techniky. Může také diskutovat o zdravém stravování a fyzické aktivitě, aby se kluk cítil co nejlépe jak fyzicky, tak psychicky.

Jak se připravit na prohlídku?

Příprava na lékařskou prohlídku je jednoduchá. Je dobré, když si vezmete s sebou zápisník, abyste si mohli zapsat všechno, co vás zajímá, a také odpovědi na vaše otázky. Je důležité se nebojíte lékaře zeptat na cokoli, co vás trápí. Můžete také předem napsat všechny léky, které berete a jakékoliv alergie, které máte, aby lékař mohl případně upravit léčebnou strategii. Nezapomeňte také na soukromí. Prohlídka je důvěrná a lékař má povinnost zachovat mlčenlivost o všem, co se během ní proberete.

A nakonec, vzpomeňte si, že i když může být někdy nepříjemné se otevřít a mluvit o svém zdraví, je to pro vaše dobro. Sebevědomý a informovaný 17letý mladík je ten, který má kontrolu nad svým zdravím a je na cestě k zdravému a úspěšnému dospělosti.

Post-Comment